ישיבת מנהלת הבנייה 10.6.2020

הרחבה יב- מנהלת ההרחבה (15/06/2020 21:39)

ישיבת מנהלת הבנייה 10.6.2020

משתתפים: יונתן ונמרוד בזום, ינאי, ארז, עידו, עמרי, חגי, אפיק, ניצן, זהר

1. בקשות משפחות לשינויים:

כדי להיענות לבקשתנו לזרז את תהליכי התכנון, רוב המתכננים נמצאים בשלבים שונים של התכנון המפורט.

הוגשו בקשות רבות לשינויים, תשובה חיובית לרובן תדרוש תיקוני תכנון רציניים מצד מתכננים שונים, תעכב את התכנון המפורט, ואת המועד בו ניתן יהיה לחתום על הסכמים ברשות מקרקעי ישראל.

הסכנה היא שנאחר, הממשלה תחליט על ביטול ההנחות של המגרשים בקורנית, ומחיר המגרשים יעלה במאות אלפי שקלים.  בגלל סיבה זו הוחלט גם שעד לחתימת החוזים ברמ"י לא יוגשו בקשות נוספות למתכננים. הם יאיצו ככל האפשר את התכנון המפורט, תכנון זה יוגש בהקדם לבקרה, וכשתאושר ייערך תהליך החתימה בתקווה שלא נאחר את המועד.

 

כדי לזרז את התהליכים,  ולהקטין למינימום את הסיכון לביטול ההנחה, אושרו רק בקשות שאינן דורשות שינוי מהותי בתכנון, ושלא מעכבות את המשך העבודה:

 • החלפה בין מיקום החנייה לבין מיקום שביל הכניסה לבית.
 • בקשות להגבהה של מגרש בחצי מטר בלבד, נדרש אישור חתום של השכנים הסמוכים.  לא ניתן לבצע שינוי כזה במגרש לשימור, כיון שהוא מבטל את האפשרות לשמר את המגרש.
 • בקשות להיכנס למגרש מדרך ציבורית שנמצאת בין שני מגרשים.
 • בקשות להזזת חנייה במקרה בו ההזזה משפרת את המצב, ואינה דורשת שינויים מהותיים בתכנון.

 

לא אושרו הבקשות הבאות שדורשות שינוי מהותי בתכנון, לעיתים מצד מספר מתכננים:

 • בקשות שקשורות לתכנון השצ"פים שמחוץ למגרשים. תכנון זה הושלם, וכל שינוי בו כרגע יעכב מאד את המשך העבודה.  לאחר אישור התוכניות יתקיים דיון על פינות גזם/זבל/מחזור עם אגף שפע במועצה האזורית משגב, וההחלטה על ייעוד כל פינה ייקבע איתם.
 • בקשות לשינוי גובה מגרשים משמרים, לא ניתן לשנות גובה מגרשים כאלה בלי לבטל את שימור המגרש.
 • בקשות לביטול חצר השירות. ביטול חצר זאת דורש שינוי תכנון תשתיות מצד מתכנני הנוף, המים, החשמל, והתקשורת, ותהליך זה יעכב מאד את הבנייה.
 • בקשות להזיז מיקום חניות, או לשנות את אופי החנייה, במקרה שבו השינוי מייצר מצב פחות טוב למשפחה, סיכון תחבורתי, פגיעה בשטח הציבורי, או דורש שינויים מהותיים בתכנון הכולל.

התשובות לבקשות המשפחות נקבעו על פי עקרונות אלה, וכל משפחה תקבל את התשובה לבקשותיה באופן פרטי בימים הקרובים.

 

2. בדיקת התאמה של קוי הבנייה בתוכניות לתב"ע – באחריות יונתן.

 

3. תכנון בין קווי בנייה במגרשים לשימור

במגרשים לשימור בין קווי הבנייה יתוכנן פיתוח מלא. בשלב הביצוע כל משפחה תוכל לבחור האם לבצע את הפיתוח המלא או רק את חלקו, וייקבע מנגנון שיאפשר זאת. תזכורת:   לא יהיה זיכוי כספי למי שיבקש פיתוח חלקי

 

4. תכנון חיבור למרכז היישוב

השביל שמחבר את שלב יב' לצידו השני של הישוב כברמתוכנן. משביל זה יתפצל חיבור גם למרכז הישוב באזור האמפיתיאטרון. צריך לסיים סקר צמחייה ומדידה, ולהוסיף שביל זה בתכנון המפורט.

 

5. שינוי כיכרות לפטיש

הכיכר בקצה הרחוב הקיים היום תשתנה לפטיש. הכיכר בקצה רחוב התחתון בשכונה תישאר כיכר, כיון שהיא משרתת מספר מגרשים, ולא ניתן לשנותה.

 

6. המשך העבודה

 • השלמת תכנון מפורט – אנחנו מבקשים שיהיה עד 10.7
 • מפגש עם הבקר הפרטי של קורנית -  ב 10.7
 • מפגש הבא של מנהלת הפרויקט עם יונתן ודיווח על התקדמות תוך שבועיים מהיום , לכל המאוחר בסוף יוני (יונתן יתאם מועד, אנחנו מבקשים שפגישה זו תהיה פנים אל פנים)
 • כתיבת רשימת מטלות ודו"ח התקדמות כל שבועיים, באחריות יונתן.
 • עדכון לוח הזמנים של הפרויקט  באחריות יונתן.
- עודכן ב:29/11/2018
מזכירות - עודכן ב:21/02/2016
שמי הבוקר מעל קורנית/אבי אלבאום
 
קורנית ד.נ משגב 20181, טל: 04-9998630, פקס: 04-9998456, דוא"ל: [email protected]
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ