ישיבת מנהלת הבנייה 11.5.2020

הרחבה יב- מנהלת ההרחבה (14/05/2020 11:51)

ישיבת מנהלת בנייה, 11.5.2020

נוכחים: חגי כהן, ארז זיו, אמרי עוז, זהר קפלן, עידו עוז, אפיק ונה וניצן בטר (בעזרת שיחת ועידה)

 

פיתוח המגרשים לשימור

בשלב יב' כחצי מן המגרשים נועדו לפיתוח מלא והחצי השני נועדו לפיתוח משמר. עלויות הפיתוח בשני סוגי המגרשים שונות, ובמגרשים לפיתוח משמר, כיון שכמעט אין פיתוח,  הן זולות יותר. מצד שני אם לא נפתח כלל את המגרשים הללו, המשפחה שבחרה בהם עלולה לעמוד בפני עלויות נוספות של פיתוח השטח בעתיד. לכן הובאה בפני מנהלת הבנייה בקשה לפצות את בעלי המגרשים לפיתוח משמר.

ההצעה לפיצוי נבדקה גם על ידי ועד קורנית וגם על ידי יועץ משפטי,  ולא ניתן לקיימה.  כדי לא להשית עלויות פיתוח כבדות על המשפחות שיבחרו בפיתוח משמר התקבלה ההחלטה הבאה:

·        במגרשי הפיתוח המשמר, מרכז המגרש, (בתוך קווי הבניין) יוכן לקראת בניית הבית, תוך מאמץ לשמר ככל הניתן את הטבע בשאר השטח.  הכנה זאת כוללת העתקה ועקירת עצים, פינוי סלעים, חפירה ומילוי קרקע בהתאם לגבהים מתוכננים. הכל בהתאם לתוכניות.

·        משפחה הבוחרת במגרש עם פיתוח משמר, יכולה להודיע כי בוחרת לבצע את הכנת מרכז המגרש בעצמה.

·        כשיתחילו עבודת הפיתוח, משפחה שבחרה בפיתוח משמר, תוכל גם לבקש בקשות ספציפיות לפיתוח המגרש שלה בין קווי הבנייה. איננו  מתחייבים לקיים בקשות אלה אבל נעשה מאמץ לקיימן.

·        כל עלויות פיתוח המגרשים, גם מגרשים לפיתוח מלא, וגם מגרשים לפיתוח משמר יחושבו במדויק, וסה"כ העלות הסופית בפועל תתחלק שווה בשווה בין כולם. לא יהיה מנגנון פיצוי כספי בשום מקרה.

 

שינויים בתכנון השכונה:

מאז פרסמנו את התוכנית, קיבלנו הערות רבות גם ממשפחות שאמורות לגור בשכונה וגם ממשפחות שכבר גרות בשכנות. בעקבות הערות אלה ביקשנו לבצע מספר שינויים בתכנון:

  • השביל הציבורי, (מדרגות) שתוכנן בין מגרש 121 למגרש הקיים מהרחבה י', הוסט מערבה, ומתפתל בתוך החורש הטבעי. (ללא מדרגות).
  • מגרש מספר 125 - הפך למגרש מדורג בפיתוח מלא.
  • מגרש מספר 121 - הפך למגרש מדורג בפיתוח מלא.
  • עוד שינויים שביקשנו מהמתכנן לא יתבצעו, כיון שהוא לא תומך בהם, ואנו מקבלים את חוות דעתו המקצועית.

 

מצורפת לפרוטוקול זה התוכנית המתוקנת של שלב יב'.

 

 

תשובות לשאלות משפחות:

1.     עד לאיזה גובה יהיה מותר להרים/להוריד מגרש מגובה האפס המקורי שלו בצורה עצמאית?

+- 0.5 (לא סופי. שאלה הועברה למתכננים). קורנית לא תאשר שינוי מעבר לחצי מטר

 

2.     האם יהיה מותר לחפור מתחת לחנייה קיימת לצורך בניית מחסן?

לא ניתן לשנות את גובה החניה/מדרכה. ניתן לבצע חפירת מחסן אל מול אישור הועדה  עפ"י גובה קיים של התכנון.

3.     האם יש שביל נגיש (ללא מדרגות) למרכז היישוב (מעבר לכביש שעושה סיבוב גדול להרחבה)?

יש שביל בתכנון. ינסו לעשות מאמץ שיהיה נגיש. לא ניתן להתחייב בשלב זה. נשלחה בקשה למתכננים.

 

4.     הוספת חניות ציבוריות ברחוב? אין הרבה בכלל כרגע והרחוב צר מאוד מה שיכול לגרום להרבה אי נוחות בחגים וכו.

תוכננו 10 חניות בכל רחוב,  עפ"י תקן. חניות נוספות פוגעות בחזות הרחוב.

5.     האם ניתן לשנות את שביל גישה למגרש, בהתאם לצורך של כל משפחה?

החניה ופילר החשמל לא ניתנים להזזה. ניתן לשנות שביל גישה מול אישור ועדה.

6.     אם מתכננים לפתח את השצ"פ מאחורי מגרשים 85-88? ראיתי שמתוכנן לשם שביל.

לא מתוכנן פיתוח. יישאר שטח טבעי.

7.     בנושא העצים- בתכנית הפיתוח מופיעים עצים קיימים, עצים לשימור ועצים להעתקה/ כריתה. מה דינם של העצים הקיימים (מופיעים בכחול)? האם ערכם נמוך ולכן אינם נחשבים בסקר העצים? כתוב באיזשהו מקום שזה עפ נספח עצים לתבע אך לא מצאתי דבר בנידון...ואם ניתנים לכריתה מי נושא בהוצאות?

מגרשים בפיתוח מלא- עצים שבתוך קו מבנה יפונו/יועתקו באופן אוטומטי. עצים שמחוץ קו מבנה שאינם לשימור יפונו גם הם באופן מלא ע"י קבלן הפיתוח.

מגרשים בפיתוח משמר. אם המשפחה תבחר לפתח את השטח בין קוי הבנייה, כל העצים בקו מבנה יפונו/יועתקו. אם המשפחה תבקש להשאיר עץ שנמצא בין קווי הבנייה, ננסה להענות לכך אבל איננו מתחייבים.

8.     בנוגע למגרשים שיש להם 0.00 ועוד מפלס +-מטר. האם הנל מחייב לביצוע בניה בשני המפלים? אין קו דירוג מגרש..

ניתן לעשות מפלס אחד באישור הועדה. חובה לשים דגש למתכננים שעושים את הערכת העלויות במגרשים לשימור שהם צריכים להתייחס למקרה המחמיר ביותר- דהיינו, משפה בוחרת לבנות על מפלס אחד ויש לחשב את עלויות החציבה/מילוי בהתאם.

9.     חסרים סימונים/חתכים-

המתכנן לא מחויב בביצוע חתכים מעבר למה שביצע, ולכן לא ניתן לדרוש עוד חתכים. אם למישהו יש שאלה ספציפית על חתך מיגרש מסוים ניתן להעביר דרך ניצן.

מסמכים מצורפים להודעה זו: