תכנון השכונה החדשה, שלב יב'

הרחבה יב- מנהלת ההרחבה (08/05/2020 17:05)

בימים אלה הסתיים תכנון המגרשים, והדרכים בשכונה החדשה. התכנון נשלח לכל המשפחות הבונות ובעוד שבועיים תיערך הגרלה, וכל משפחה תוכל לקבל את המגרש בו בחרה.  

במקביל לתהליך ההגרלה, נמשך הליך קבלת אישור בנייה, ונבנה תיק מכרז, כדי שנוכל לגשת לבחירת הקבלן שיבצע את עבודות התשתית בשכונה.

מצורפים שני קבצים, קובץ תכנון השכונה, וקובץ ובו חתכים.

בשם מנהלת הבנייה, זהר קפלן

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: