ישיבת מנהלת הבנייה 8.11.20

הרחבה יב- מנהלת ההרחבה (11/11/2020 04:43)
ישיבת מנהלת הבנייה, 8.11.20
משתתפים:
מנהל הפרוייקט, יונתן
מזכיר היישוב: ניצן
מנהלת הבנייה: חגי, עידו, אפיק, זהר
נושא גורם אחראי עדכון/החלטה נקודות לבקרה 
1. עדכון מפורט על סטטוס בקרה פנימית והכנת תיק מכרז יונתן בקרה פנימית הסתיימה והערות  אחרונות הועברו למתכננים. בתוך כשבועיים החומר צריך להיות מסוכם לתיק מכרז מסודר.  שבועיים מול יונתן
2. יציאה למכרז קבלנים+ חוזה של הישוב מול הקבלן העתידי יונתן/ניצן יונתן עובד בימים אלו על סגירת תיק מכרז. על הישוב לדאוג להכנת חוזה  לטובת העניין. יונתן יתקדם עם הכנת תיק המכרז ויעביר למנהלת הבנייה הצעות של קבלנים לביצוע. המנהלת התבקשה גם היא להביא שמות קבלנים מומלצים.

ניצן יעביר לעו"ד הנחייה לניסוח חוזה עם קבלן פיתוח. החוזה יעבור לעיון מנהלת הבנייה. 
שבועיים מול יונתן- סיום תיק מכרז
שבועיים מול ניצן- הכנת חוזה ע"י עו"ד הישוב
3. עדכון סטטוס היתר תשתיות יונתן/ניצן ההיתר מתקדם במספר ערוצים. יש להסדיר אישורים מרמ"י, מפקיד היערות ומבזק,  באחריות יונתן וניצן בדיקת סטטוס היתר תשתיות בעוד כשבועיים מול יונתן
4. גאנט מעודכן יונתן יונתן יעביר למנהלת הבניה גאנט מעודכן בשבוע הקרוב
5. עדכון סטטוס פתיחת תיקים במנהל ניצן 25 תיקים הוגשו. ניצן מעריך כי תוך שבועיים התיקים יתקבלו ויפתחו. לאחר מכן יתחיל תהליך השמאות שצפוי לקחת חודש/חודשיים בדיקת סטטוס פתיחת תיקים בעוד שבועיים מול ניצן
6. פיתוח חניות מנהלת בניה/יונתן הוחלט כי הפרוייקט לא יבצע את החניות.
במגרשים העולים לא יבוצע על ידי הפרוייקט שום בינוי שקשור לחנייה.
במגרשים היורדים, ייבנה על ידי הפרויקט קיר בגבול הדרך.
כל שאר החנייה תבוצע על ידי כל משפחה  באופן פרטי,
מבלי שתהיה חריגה ממימדי החנייה המתוכננים בתוכנית הפיתוח, מגובהה או ממיקומה המדויק.
בניית קירות תמך נוספים שהיו אמורים להתבצע על ידי הפרויקט תופחת מכתב הכמויות.

מצורף שרטוט שבו:
הפרוייקט יבצע את קירות התמך הצבועיים באדום.
המשפחות יבצעו את הקירות הצבועים בכתום.
וידוא מול יונתן שכתב הכמויות עודכן בהתאם להחלטה זו
7. תוכניות בינוי בקובץ DWG יונתן/ניצן יונתן יעביר לניצן את התוכניות העדכניות ביותר (בינוי+כבישים). באחריות ניצן להעביר מייל לכלל המשפחות ובו הוא מדגיש כי עד לאישור סופי של הועדה המקומית, התוכניות עוד יכולות להשתנות  וכי כל משפחה שרוצה להתחיל תכנון לוקחת זו בחשבון ולא יהיו לה שום טענות כנגד היישוב במקרה כזה. משפחה שתשלח תגובת אישור למייל זה תקבל במייל חוזר את התוכניות, ותוכל להעבירן למתכנן של הבית.   וידוא מול ניצן 
8. פיתוח מגרשים בשימור מנהלת בניה/יונתן לטובת פיתוח מגרשים בשימור עומדות אחת משלושת האופציות הבאות:
1. בחירה של המשפחה שלא יפתחו את השטח מעבר לקירות התמך המופיעים בתוכנית הבינוי. יובהר שוב כי לא יהיה החזר כספי במצב כזה.
2. פיתוח בתחום קווי הבניה במגרש עפ"י תוכנית הבינוי.
3. פיתוח על פי תוכנית חפירה ושימור עצים  שתוכן על ידי מתכנן המועסק על ידי המשפחה, ותוגש לאישור מנהלת הבנייה ומנהל הפרויקט עד
31.01.2021
* יובהר כי משפחה שלא תהייה מוכנה עם תוכנית אדריכלית עד מועד זה תוכל לבחור באחת משתי האופציות הראשונות.
*מנהלת הבניה ומנהל הפרויקט יעברו על התכנון ויאשרו אותו לפני העברה לביצוע. המנהלת תוודא בין היתר שעלויות הפיתוח אינן מוגזמות ואינן עולות על עלויות ממוצעות של פיתוח מגרש בפרוייקט.
*מפקח הפרויקט לא יוכל לפקח אישית על עבודות פיתוח "עדינות" שמבוצעות במגרשים לשימור, ותפקיד זה מוטל על כל משפחה. 
פרסום ההחלטה למשפחות באחריות עידו ואפיק
9. מסירת מגרשים לתחילת בניה עפ"י מוכנות בקבוצות מנהלת בניה/יונתן התקבלה החלטה ע"י מנהלת הבניה כי כל המגרשים יימסרו ביחד לאחר סיום פיתוח שלב א'. רק לאחר סיום עבודתו של קבלן הפיתוח, ולאחר ש60% מן המשפחות יקבלו היתר בנייה, יוכלו להיכנס לשטח הקבלנים הפרטיים.   
10. שביל גישה למרכז הישוב מנהלת הבניה השביל שמחבר את השכונה למרכז היישוב, ישאר כפי שהוא. תיבחן אופציה להוסיף גרמי מדרגות בין העיקולים ובכך לקצר את המרחק   
11. שימור עצים בגבולות מגרשים ושצפ"ים, ואיתור מקום להעתקת עצים, ומקום לשמירת חמרי חציבה. מנהלת הבניה וועדת גינון יבוצע סיור משותף של מנהלת הבניה יחד עם ועדת גינון לטובת הנושאים הללו. קביעת מועד לסיור באחריות עידו ע. 

מסמכים מצורפים להודעה זו:

- עודכן ב:29/11/2018
מזכירות - עודכן ב:21/02/2016
שמי הבוקר מעל קורנית/אבי אלבאום
 
קורנית ד.נ משגב 20181, טל: 04-9998630, פקס: 04-9998456, דוא"ל: [email protected]
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ