סיכום ישיבת מנהלת הבנייה 26.7.2020

הרחבה יב- מנהלת ההרחבה (30/07/2020 13:17)

סיכום ישיבת מנהלת הבנייה 26.7.2020

נוכחים: יונתן גלעד, אפיק ונה, ארז זיו, חגי כהן, ינאי בצלאל, עידו עוז (ישיבה בזום)

 1.  באחריות יונתן, מנהל הבנייה, לבצע מספר השלמות שביקשנו לבצע בעבר ועד היום לא בוצעו:
 • הנמכת מגרשים 168, 122 שהוגבהו בטעות.
 • השלמת תכנון השביל שיחבר את השכונה למרכז הישוב.
 • השלמת חיבור דרך כלי רכב לדרך הגדר של קורנית.
 • מגרש 145: יש לתכנן את המגרש, תכנון מושלם. ייתכן שלא נבצע מגרש זה, אבל התכנון חייב להתבצע, להיכלל בבקרה ובאישור הבנייה. זה חלק בלתי נפרד מהפרויקט, הוגדר כך בהסכם עם המתכננים, והתשלום למתכננים הוא גם עבורו.
 1. חצרות המשק: נמרוד מתכנון הנוף, עובד בתיאום עם אלי אליאב, מתכנן החשמל והתקשורת, על הקטנה ושיפור של חצרות המשק. נושא זה מעכב את סיום התכנון.|
  יונתן התבקש להעביר לנו כמה זמן ייקח לבצע שינוי זה. אם השינוי ייקח כמה ימים נשמח לביצועו, אם ייקח מספר שבועות, אנחנו נוותר עליו בשלב זה.
 2. הכנסת ההסעות של התלמידים לשכונה: כיום תכנון הרחובות בשכונה אינו מאפשר להכניס את האוטובוס של ההסעות. הרחובות צרים מדי (5 מ') ומפותלים מדי. תכנון זה נעשה על פי בקשתנו, כדי שלשכונה יהיה אופי כפרי יותר ולא אופי של שכונת וילות עירונית. הכנסת האוטובוס לשכונה פעם ביום בשעות הבוקר (הפיזורים אחר הצהריים נעשים רק למרכז היישוב) דורשת הרחבה של הכביש על חשבון גינון ציבורי, וביטול הפיתולים בכביש.
  החלטת מנהלת הבנייה וועד הישוב היא לא להכניס בשלב זה את האוטובוסים של בית הספר לשכונה, ולא לשנות את תכנון הכבישים. תלמידי התיכון ילכו ברגל או לתחנת האוטובוס שמול ביתה של משפחת מרום, או שילכו דרך השביל שייסלל לכיוון האמפיתיאטרון ומשם לתחנת האוטובוס שמול ביתו של יחיאל עומר. מדובר בהליכה של כ 10 דקות.  
  בשלב הבנייה הבא באותה שכונה ייתכן שינוי ההחלטה.
 3. למרות שמנהל אגף שפ"ע במועצה ישב בישיבה בה הוצג התכנון, אנחנו מבקשים לברר שוב שאופי הכבישים המתוכננים מאפשר מעבר משאיות פינוי זבל וגזם.
 4. הוחלט לא להעביר לוועדה המקומית הנחיות שקשורות לשמירת אופי המגרשים המשמרים, ולהשאיר את השמירה על אופיים של מגרשים אלה לקורנית.
 5. אלה, מתכננת הכבישים התבקשה לבדוק שוב את נושא הניקוז ולוודא שלא ייווצרו בעיות בניקוז השכונה בימי גשם סוערים.
 6. תאורת השכונה:  רוב הרחובות יוארו בעזרת עמודי תאורה בגובה של 6-7 מ'. אנחנו מבקשים לדעת מהי המשמעות של הנמכת עמודי תאורת הרחוב סמוך למגרשים 120-119 ,כדי להקטין את ההפרעה למשפחות ותיקות שמתגוררות מעל רחוב זה. כמו כן, האם ניתן להתקין גופי תאורה שמאירים 180°, ולא 360° כדי להקטין את מפגע האור למשפחות שחיות מאחורי תאורת הרחוב.
 7. אושר נספח עצים
 8. שינויים ברחוב דישון מול ארבעת המגרשים שאמורים להיבנות: הוחלט לא לוותר על תכנון חניות אורחים ברחוב זה בגלל המחסור בחניות כאלה לאורך הרחוב. כמו כן הוחלט להסתפק בסלילת מדרכה אחת לאורך המגרשים שייבנו ולא לסלול מדרכה מצידו השני של הרחוב (תואם את המצב שקיים ברחוב)
 9. כשנתקרב לתחילת הבנייה, נדאג לבטיחות התושבים החיים בסמוך לאזורים הנבנים, על ידי גדר ועל ידי אמצעים נוספים. זה ייעשה תוך שמירה מרבית על פני השטח הטבעיים, על המסלע והצמחייה במגרשים, בייחוד אלה שמוגדרים כמגרשים לפיתוח משמר.
 10. עיכובים בתכנון: הובא לתשומת ליבו של מנהל הפרויקט ששוב נוצרים עיכובים בתכנון לעומת לוח הזמנים המעודכן. מנהל הפרויקט התבקש ללחוץ על המתכננים, ולתת לנו תשובות ריאליות לגבי מועד הביצוע  של שלבים שונים בהשלמת התכנון, תשובות שיאפשרו לנו להחליט על אילו שינויים נתעקש ועל אילו שינויים נוותר בשלב זה כדי לא לעכב את המשך תהליך הבנייה והחתימה ברמ"י.
- עודכן ב:29/11/2018
מזכירות - עודכן ב:21/02/2016
שמי הבוקר מעל קורנית/אבי אלבאום
 
קורנית ד.נ משגב 20181, טל: 04-9998630, פקס: 04-9998456, דוא"ל: [email protected]
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ