תכנון מעודכן של השכונה, יולי 2020

הרחבה יב- מנהלת ההרחבה (21/07/2020 10:02)

מסמכים מצורפים להודעה זו: