ישיבת מנהלת הבנייה 8.7.2020

הרחבה יב- מנהלת ההרחבה (17/07/2020 15:56)

ישיבת מנהלת הבנייה 8.7.2020
השתתפו: אפיק, חגי, ארז, ניצן, אמרי, זהרבעזרת הטלפון: ינאי, עידו

חצרות המשק: עד לאישור סופי של התוכניות, וחתימה של כל המשפחות במנהל, לא יהיה שינוי בתכנון. לאחר ששלב זה יבוצע, ננסה להקטין את חצרות המשק, ולשנות את התכנון שלהן.

גבהי מגרשים:
החלטת מנהלת הבנייה היא שגבהי המגרשים וגובה 0.00 שנקבע ע"י המתכנן בתוכנית הבינוי מחייבים, אין לשנותם, וקורנית לא תאשר שינוי כזה.

שינויים עתידיים בתכנון, שאינם תואמים את תוכנית הבינוי
כל בקשה לשינוי בתוכנית הבינוי דורשת את אישור היישוב ולא תבוצע ללא אישור זה. אם משפחה תרצה לבצע שינוי כזה היא תפנה למנהלת הבנייה ואם יהיה אישור תבצע אותו בעזרת האדריכל שיתכנן את ביתה. 
גם תכנון הבית מחייב את אישור קורנית, ולא יוגש לוועדה ללא אישור זה.

קידוחי ניסיון
כדי להקטין את הסיכון לתקלות בלתי צפויות שיעלו את מחיר הבנייה, ייערכו קידוחי ניסיון במקומות בהם אמורים להיבנות קירות התמך העיקריים בפרויקט. הקידוחים יבוצעו בזמן הקרוב, תצא על כך הודעה ליישוב, וכתב הכמויות ייקבע לאחר ביצוע הקידוחים.

תוספות לתכנון: לתכנון השכונה יתווספו שביל הולכי רגל שמחבר את שלב יב' לשכונה בקצה השני של קורנית, שביל שמחבר למרכז היישוב, ושביל שמאפשר מעבר בין רחוב דישון לדרך שלאורך גדר קורנית.

התכנון המפורט יסתיים בימים הקרובים לאחר סיומו ייבדק על ידי בקר פנימי שיועסק על ידי קורנית, לפני שיעבור לבקרה של משרד השיכון.

- עודכן ב:29/11/2018
מזכירות - עודכן ב:21/02/2016
שמי הבוקר מעל קורנית/אבי אלבאום
 
קורנית ד.נ משגב 20181, טל: 04-9998630, פקס: 04-9998456, דוא"ל: [email protected]
צרו קשר | RSS

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ